Đăng nhập
29/06/2020 - 10:28 PMAdmin 80 Lượt xem
Nội dung khóa tập huấn bao gồm:
  • Đào tạo, tập huấn kiến thức về ISO/IEC 17025; áp dụng các yêu cầu cơ bản của ISO/IEC 17025 trong PTN sinh học. Kỹ năng đánh giá nội bộ, xây dựng hệ thống sổ tay; các kỹ thuật về đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, kiểm tra chất lượng môi trường vi sinh theo ISO 11133; sử dụng và kiểm tra các thiết bị vi sinh; Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp.
  • Đào tạo kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trên đối tượng mẫu thực phẩm, gồm: TPC, Coliforms, E.coli, Staphylococci, Sta. aureus, Salmonella, Vibrio cholera, V. parahaemolyticus, Campylobacter, Listeria, Clostridium perfringens,… phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO, FDA, TCVN
  • Đào tạo kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trên đối tượng mẫu nước, mẫu VSCN, gồm: TPC, Coliforms, E.coli, Enterococci, Salmonella, Vibrio cholera, V. parahaemolyticus, Pseudomonas, … phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO, FDA, TCVN
Tin liên quan

Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học
Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học - Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm
Dịch vụ Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm - Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận hệ thống QL ATTP
Chung chi cong nhan TCCN san pham
Chứng chỉ công nhận PKN
QD chi dinh TCCN VietGAP Chan nuoi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng HC-TH
Email: thunafi1@gmail.com
Điện thoại: 0903420805
facebookzaloemail
BP chất lượng thủy sản
Email: pcqh11@gmail.com
Điện thoại: 0912302011
facebookzaloemail
BP chất lượng nông sản
Email: hoangphuquyen@gmail.com
Điện thoại: 0986465586
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805