Đăng nhập

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
10/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
10/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
10/07/2020 - 4:03 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
09/07/2020 - 4:31 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
07/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
Chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận hệ thống QL ATTP
Chung chi cong nhan TCCN san pham
Chứng chỉ công nhận PKN
QD chi dinh TCCN VietGAP Chan nuoi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng HC-TH
Email: thunafi1@gmail.com
Điện thoại: 0903420805
facebookzaloemail
BP chất lượng thủy sản
Email: pcqh11@gmail.com
Điện thoại: 0912302011
facebookzaloemail
BP chất lượng nông sản
Email: hoangphuquyen@gmail.com
Điện thoại: 0986465586
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805