Đăng nhập
29/06/2020 - 10:23 PMAdmin 24 Lượt xem
Nội dung khóa tập huấn:
  • Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
  • Các mối nguy an toàn thực phẩm
  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
  • Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
  • Thực hành tốt an toàn thực phẩm
Tin liên quan

Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học
Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học - Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Sinh học Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Sinh học
Dịch vụ tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm sinh học của Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805