Đăng nhập

CHỨNG NHẬN VIETGAP CHĂN NUÔI

Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi
Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi
05/07/2020 - 4:33 PMAdmin
Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa
29/06/2020 - 10:31 PMAdmin
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa theo văn bản số 1579/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong
10/01/2018 - 10:37 AMAdmin
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm
10/01/2018 - 10:00 AMAdmin
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn
10/01/2018 - 9:58 AMAdmin
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Test
Test
Test
Test
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận 1
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phận 2
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phân 3
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805