Đăng nhập
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024
10/05/2024, 11:15 AM
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024
Danh sách khách hàng được chứng nhận HACCP Danh sách khách hàng được chứng nhận HACCP
15/11/2023, 3:26 PM
Danh sách khách hàng được chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP theo TCVN 5603:2008
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2023 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2023
06/12/2023, 11:50 AM
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2023
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2022 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2022
09/12/2022, 10:40 AM
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2022
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP
29/07/2020, 10:17 AM
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805