Đăng nhập
Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học
Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học
29/06/2020, 10:18 PM
Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học - Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP
29/07/2020, 10:17 AM
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận hệ thống QL ATTP
Chung chi cong nhan TCCN san pham
Chứng chỉ công nhận PKN
QD chi dinh TCCN VietGAP Chan nuoi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng HC-TH
Email: thunafi1@gmail.com
Điện thoại: 0903420805
facebookzaloemail
BP chất lượng thủy sản
Email: pcqh11@gmail.com
Điện thoại: 0912302011
facebookzaloemail
BP chất lượng nông sản
Email: hoangphuquyen@gmail.com
Điện thoại: 0986465586
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805