Đăng nhập
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
12/09/2022, 12:53 PM
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
 Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ CN VietGAP trồng trọt Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ CN VietGAP trồng trọt
19/08/2022, 1:30 PM
Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận VietGAP trồng trọt của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
12/09/2022, 12:53 PM
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP
29/07/2020, 10:17 AM
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805