Đăng nhập

KIỂM NGHIỆM

Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp
26/07/2020 - 10:53 PMAdmin
Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Bộ Y tế cấp
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Bộ Y tế cấp
26/07/2020 - 10:49 PMAdmin
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Bộ Y tế cấp - Trung tâm chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP
19/07/2020 - 9:43 AMAdmin
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cấp cho Trung...
Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp
Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp
00/00/0000 - Admin
Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp
Test
Test
Test
Test
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận 1
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phận 2
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phân 3
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805