Đăng nhập

CHỨNG NHẬN CHO LÔ HÀNG

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
10/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
10/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
10/07/2020 - 4:03 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
09/07/2020 - 4:31 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
07/07/2020 - 4:32 PMĐặng Văn Thụ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác nhập khẩu
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác nhập khẩu
29/06/2020 - 11:29 PMAdmin
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác nhập khẩu theo thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT của Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuẩt khẩu
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuẩt khẩu
27/07/2018 - 1:53 PMAdmin
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuẩt khẩu - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu
Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu
28/04/2018 - 1:40 PMAdmin
Mẫu gảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
27/07/2016 - 1:52 PMAdmin
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
Test
Test
Test
Test
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận 1
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phận 2
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phân 3
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805