Đăng nhập
29/06/2020 - 10:32 AMAdmin 26 Lượt xem
Quy trình dịch vụ lấy mẫu giám sát:
  • Khảo sát, xác định đối tượng, lập kế hoạch lấy mẫu giám sát
  • Thực hiện lấy mẫu giám sát
  • Phân tích mẫu
  • Báo cáo kết quả giám sát.
Tin liên quan

Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP
Lấy mẫu theo kế hoạch HACCP - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805