Đăng nhập
29/06/2020 - 10:18 PMAdmin 73 Lượt xem
Nội dung khóa tập huấn bao gồm bao gồm:
 • Kỹ thuật phân tích bằng ELISA.
 • Kỹ thuật phân tích bằng HPLC.
 • Kỹ thuật phân tích bằng LC-MSMS
 • Kỹ thuật phân tích bằng GC-MS và GC-MSMS.
 • Kỹ thuật phân tích hóa cơ bản (sử dụng phương pháp khối lượng, chuẩn độ, so màu,…).
 • Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học.
 • Đánh giá độ không đảm bảo đo phương pháp phân tích hóa học.
 • Nguyên tắc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phòng kiểm nghiệm hóa học
 • Đào tạo/ tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực hóa học theo yêu cầu tại từng đơn vị/ doanh nghiệp
Tin liên quan

Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Sinh học Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Sinh học
Dịch vụ tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm sinh học của Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm
Dịch vụ Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm - Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận hệ thống QL ATTP
  Chung chi cong nhan TCCN san pham
  Chứng chỉ công nhận PKN
  QD chi dinh TCCN VietGAP Chan nuoi
  Dịch vụ
  Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng HC-TH
  Email: thunafi1@gmail.com
  Điện thoại: 0903420805
  facebookzaloemail
  BP chất lượng thủy sản
  Email: pcqh11@gmail.com
  Điện thoại: 0912302011
  facebookzaloemail
  BP chất lượng nông sản
  Email: hoangphuquyen@gmail.com
  Điện thoại: 0986465586
  facebookzaloemail
  Liên kết đối tác
  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805