Đăng nhập

Năng Lực Phân Tích Sinh Học

Xem Mục
Tìm

Ghi chú:

 1. (**) là chỉ tiêu trên các đối tượng mẫu thực phẩm: được cơ quan công nhận Việt Nam (VILAS) công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành/ Bộ NN & TPNT (Cục QLCL, NLS&TS; Cục Chăn nuôi), Bộ y tế

 1. Thời gian trả kết quả được tính từ khi PKN SH nhận mẫu phân tích cho đến khi có kết quả của chỉ tiêu dài ngày nhất (không kể ngày lễ, thứ bẩy và chủ nhật).
 2. Thời gian nhận mẫu:
  • Mẫu phân tích nhận mẫu sau 3h chiều được tính thời gian mã hóa mẫu và bắt đầu phân tích từ ngày hôm sau.
  • Nếu khách hàng có yêu cầu khác về ngày nhận mẫu, ngày phân tích mẫu phải xác nhận bằng văn bản.
 3. Phiếu kết quả có thể được phát hành sớm hơn trong trường hợp các bước phân tích sơ bộ cho kết quả âm tính (hoặc không phát hiện).
 4. Nếu khách hàng có yêu cầu, PKN SH sẽ thông báo độ không đảm bảo đo đối với một số phép phân tích định lượng.
 5. Khối lượng mẫu:

7.1     Đối với mẫu thực phẩm, thức ăn (trừ nhuyễn thể còn vỏ)

 • Khối lượng thông thường là 250gam (phần ăn được) hoặc 250ml (phần ăn được).
 • Còn nguyên đơn vị bao gói và khối lượng tối thiểu là 100 gram hoặc 100ml /mẫu (phần ăn được).

7.2     Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: chỉ tiêu vi sinh (2kg bao gồm tối thiểu 10 cá thể).

7.3    Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (theo danh mục TCVN 5139:2008 và TCVN 9016:2011 gửi kèm).

7.4.  Đối với mẫu nước các chỉ tiêu vi sinh thể tích từ 500ml – 1 lít (tùy thuộc vào số chỉ tiêu cần phân tích).

7.5. Đối với mẫu bề mặt tiếp xúc ( VSCN: vệ sinh công nghiệp): Các chỉ tiêu định lượng lấy 1 ống mẫu (10ml), Với mẫu phân tích định tính mỗi chỉ tiêu phân tích  định tính lấy thêm 1 ống mẫu (10ml).

7.6   Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN SH về khối lượng mẫu.

 1. Không lưu mẫu còn dư sau khi phân tích.
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805