Đăng nhập

CƠ QUAN CÔNG NHẬN - CHỈ ĐỊNH

Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA
Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA
15/07/2020 - 10:46 PMAdmin
Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA
Quyết Định Chỉ Định Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
Quyết Định Chỉ Định Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
15/07/2020 - 10:45 PMAdmin
Quyết Định Chỉ Định Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
15/07/2020 - 10:43 PMAdmin
Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC
Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC
15/07/2020 - 10:37 PMAdmin
Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC
Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
15/07/2020 - 10:48 PMAdmin
Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA
Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA
15/07/2020 - 10:33 PMAdmin
Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
15/07/2020 - 10:30 PMAdmin
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
15/07/2020 - 10:25 PMAdmin
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Test
Test
Test
Test
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận 1
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phận 2
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Bộ phân 3
Email: 123@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
facebookzaloemail
Liên kết đối tác
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805