Đăng nhập
04/07/2020 - 12:06 AMAdmin 81 Lượt xem

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Đảm bảo thực hành chuyên môn tốt, thỏa mãn đầy đủ và chính xác các yêu cầu chính đáng của khách hàng theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận trong Trung tâm để đảm bảo kết quả hoạt động đạt hiệu quả cao và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng .

3. Có kế hoạch thực hiện mục tiêu cụ thể để liên tục cải tiến và hoàn thiện chất lượng dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đào tạo cán bộ và phát triển kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng theo qui định của pháp luật.

5. Đảm bảo không thực hiện tư vấn đối với khách hàng trong lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp.

6. Lãnh đạo Trung tâm không tạo ra bất kỳ sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng tới tính trung thực, khách quan trong các hoạt động của Trung tâm.

Hải phòng, ngày 8 tháng 9 năm 2017

Giám đốc

(Đã ký)

Trần Thế Phong

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận hệ thống QL ATTP
  Chung chi cong nhan TCCN san pham
  Chứng chỉ công nhận PKN
  QD chi dinh TCCN VietGAP Chan nuoi
  Dịch vụ
  Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng HC-TH
  Email: thunafi1@gmail.com
  Điện thoại: 0903420805
  facebookzaloemail
  BP chất lượng thủy sản
  Email: pcqh11@gmail.com
  Điện thoại: 0912302011
  facebookzaloemail
  BP chất lượng nông sản
  Email: hoangphuquyen@gmail.com
  Điện thoại: 0986465586
  facebookzaloemail
  Liên kết đối tác
  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805