Đăng nhập
26/07/2020 - 10:49 PMAdmin 16 Lượt xem

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Bộ Y tế cấp - Trung tâm chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1

Tin liên quan

Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp
Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp cấp

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP do Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cấp cho Trung...

Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận Vilas do BoA cấp

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805