Đăng nhập
15/07/2020 - 10:45 PMAdmin 18 Lượt xem

Quyết Định Chỉ Định Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi

Tin liên quan

Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA
Quyết Định Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Của BOA

Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi
Quyết Định Chỉ Định Mở Rộng Chứng Nhận VietGAP Trong Chăn Nuôi Của Cục Chăn Nuôi

Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC
Chứng Chỉ Công Nhận Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp TC

Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
Chứng Nhận Đăng Ký Lĩnh Vực Hoạt Động Chứng Nhận Của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA
Quyết định công nhận tổ chứng nhận hệ thống QLATTP phù hợp TC của BoA

Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp

Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp
Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn do BoA cấp

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805