Đăng nhập
10/01/2018 - 10:54 AMAdmin 10 Lượt xem
Tải về

Quy định chung về chứng nhận hệ thống quản lý ATTP - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Tin liên quan

Chuẩn mực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý ATTP Chuẩn mực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý ATTP
Chuẩn mực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý ATTP - Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Quy trình chứng nhận hệ thống Quy trình chứng nhận hệ thống
Quy trình chứng nhận hệ thống của Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
Gọi ngay: 0903420805