Đăng nhập
15/07/2020 - 9:53 AMAdmin 125 Lượt xem
Tải về

 

Tin liên quan

Biểu mẫu đăng ký chứng nhận VietGAp trong trồng trọt Biểu mẫu đăng ký chứng nhận VietGAp trong trồng trọt
Biểu mẫu đăng ký chứng nhận VietGAp trong trồng trọt của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

 Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ CN VietGAP trồng trọt Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ CN VietGAP trồng trọt
Danh sách khách hàng được cấp, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận VietGAP trồng trọt của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt
Quy trình đánh giá, chứng nhận VIETGAP lĩnh vực trồng trọt

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805