Đăng nhập
05/07/2020 - 4:33 PMAdmin 40 Lượt xem
Tải về

Quy trình chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Tin liên quan

Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Ong - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Gia cầm - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Lợn - Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa
Chuẩn mực chứng nhận VietGAHP cho Bò sữa theo văn bản số 1579/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805