LIÊN KẾ WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cám ơn Quý khách đã ghé thăm. Chúng tôi mong được giải đáp thắc mắc của Quý khách !

TIN TỨC

Ông Lưu Văn Hưng nhận bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, là một trong những phong trào

trọng tâm được Công đoàn Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 đề cao thực

hiện nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc,

gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực

phẩm nông lâm thủy sản. Ngày 28/4/2017, tại Hội nghị biểu dương Lao động sáng tạo –

Lao động giỏi năm 2016 và phát động tháng Công nhân năm 2017 do Liên đoàn lao động

thành phố Hải Phòng tổ chức, ông Lưu Văn Hưng – kỹ sư kiểm nghiệm Hóa học của

Trung tâm đã vinh dự được nhận “Bằng Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn lao

động Việt Nam với sáng kiến: “Xác định hàm lượng Auramine trong thực phẩm bằng sắc

ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)”.

Sáng kiến nêu trên đã góp phần vào việc Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản

vùng 1 là cơ quan đầu tiên tại Việt Nam được chỉ định là phòng Kiểm nghiệm phân tích

Auramine trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Việc đó có ý nghĩa quan trọng trong

công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong cả

nước.