Tập huấn HACCP cơ bản

Tập huấn HACCP cơ bản

  • Giới thiệu chung về hệ thống QLCL
  • Các mối nguy an toàn thực phẩm
  • Điều kiện tiên quyết
  • Quy phạm sản xuất (GMP)
  • Quy phạm vệ sinh (SSOP)
  • 7 nguyên tắc của HACCP và 12 bước xây dưng, thực hiện HACCP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *