Lấy mẫu giám sát

– Khảo sát, xác định đối tượng, lập kế hoạch lấy mẫu giám sát

– Thực hiện lấy mẫu giám sát

– Phân tích mẫu

– Báo cáo kết quả giám sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *