Danh sách chứng nhận VietGAP cơ sở trồng trọt

Cập nhật đến ngày 01/05/2018
TTTên khách hàngNgày cấpHiệu lực đếnMã số chứng nhận VietGAPTỉnh/ TPSản phẩm/ lĩnh vựcChuẩn mực chứng nhận 
1Công ty Cổ phần chè Thái Bình Lạng SơnNovember 1, 2013April 22, 2020VietGAP-TT-13-07-20-0001Lạng SơnChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
2Công ty TNHH MTV xây dựng Phúc YênApril 10, 2018April 9, 2020VietGAP-TT-13-07-10-0004Lào CaiQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
3Công ty TNHH Chè xuất khẩu Bảo LongNovember 1, 2013April 8, 2020VietGAP-TT-13-07-25-0002Phú ThọChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
4Hợp tác xã rau an toàn Ta NiếtDecember 2, 2013April 1, 2020VietGAP-TT-13-07-14-0003Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
5Tổ sản xuất chè VietGAP xã Tân Thành năm 2017April 2, 2018April 1, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0107Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
6Tổ sản xuất chè VietGAP Nặm QuaMarch 28, 2018March 27, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0106Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
7Tổ sản xuất chè an toàn xã Tân Quang năm 2017March 28, 2018March 27, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0105Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
8HTX sản xuất rau an toàn Quyết ChiếnMarch 27, 2018March 26, 2018VietGAP-TT-13-07-17-0003Hòa BìnhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
9Công ty cổ phần chè Chiềng Ve - Mộc ChâuMarch 24, 2017March 23, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0017Sơn LaChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
10Hợp tác xã rau an toàn Tự NhiênDecember 22, 2015March 25, 2020VietGAP-TT-13-07-14-0009Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
11Tổ sản xuất chè VietGAP Nặm ThàngMarch 26, 2018March 25, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0104Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
12Công ty TNHH MTV rau củ quả an toàn Thanh HàDecember 26, 2013March 21, 2020VietGAP-TT-13-07-30-0001Hải DươngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
13Tổ sản xuất chè VietGAP xã Việt Hồng năm 2017March 19, 2018March 18, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0103Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
14Tổ sản xuất chè VietGAP xã Hùng An năm 2017March 9, 2018March 8, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0102Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
15Chi hội sản xuất và tiêu thụ rau cần Thanh LâmDecember 4, 2013February 11, 2020VietGAP-TT-13-07-24-0001Bắc GiangRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
16Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 188December 20, 2016December 19, 2018VietGAP-TT-13-07-22-0002Quảng NinhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
17Công ty cổ phần thương mại Việt Nguyễn Hạ LongJanuary 23, 2017January 22, 2019VietGAP-TT-13-07-22-0003Quảng NinhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
18Công ty Cổ phần Tổng Công ty giống cây trồng con nuôi Ninh BìnhJuly 1, 2015December 29, 2019VietGAP-TT-13-07-37-0004Ninh BìnhLúa, rau quả tươiQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
19Hợp tác xã nông nghiệp Tiên SơnOctober 23, 2015January 15, 2020VietGAP-TT-13-07-14-0041Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
20Công ty TNHH chè Mộc SươngDecember 1, 2015January 11, 2020VietGAP-TT-13-07-14-0008Sơn LaChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
21Tổ sản xuất cam sành an toàn xã Tiên KiềuJanuary 9, 2018January 8, 2020VietGAP-TT-13-07-02-0101Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
22Công ty Cổ phần Tổng Công ty giống cây trồng con nuôi Ninh BìnhDecember 30, 2017December 29, 2019VietGAP-TT-13-07-37-0004Ninh BìnhLúa, khoai langQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
23Hộ Kinh doanh Phạm Thúy HảoDecember 30, 2017November 5, 2019VietGAP-TT-13-07-15-0003Yên BáiRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
24HTX rau Tâm Đức Tô MúaDecember 30, 2017December 29, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0040Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
25HTX Thống NhấtDecember 30, 2017December 29, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0039Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
26Hợp tác xã dâu tây Xuân QuếDecember 30, 2017December 29, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0038Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
27HTX Tân ThảoDecember 27, 2017December 26, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0037Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
28Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn ThắngDecember 27, 2017December 26, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0019Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
29Trang trại Minh AnhDecember 27, 2017December 26, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0018Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
30HTX nông nghiệp và xây dựng An HòaDecember 27, 2017December 26, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0017Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
31Cty TNHH kinh doanh - xăng dầu An HòaDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0016Hải PhòngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
32HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bàng LaDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0015Hải PhòngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
33HTX SX nấm và thương mại Núi TràDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0014Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
34HTX SX và KD dịch vụ nông nghiệp Vĩnh TiênDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0013Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
35Công ty THNN Xanh Kỳ Duyên Việt NamDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0007Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
36Trang trại rau sạch Tiến HoaDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0012Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
37Tổ sản xuất chè VietGAP Ngọc LinhDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0100Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
38Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông lâm nghiệp Việt ThànhDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0099Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
39Tổ 2 sản xuất chè VietGAP Thượng BìnhDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0098Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
40Tổ 1 sản xuất chè VietGAP Quang SơnDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0097Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
41Tổ sản xuất chè VietGAP xã Tân Trịnh năm 2017December 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0096Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
42Tổ sản xuất chè VietGAP Khuôn LùngDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0095Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
43Tổ sản xuất chè VietGAP Nà LạnDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0094Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
44Tổ sản xuất chè VietGAP Thôn Khuổi ÍtDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0093Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
45Tổ sản xuất chè VietGAP thôn Tiền PhongDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0092Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
46Tổ sản xuất chè VietGAP thôn Khuổi NheDecember 26, 2017December 25, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0091Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
47Tổ sản xuất chè an toàn VietGAP thôn Khuổi Niếng, thôn Tiến Thành xã Đông Thành năm 2017December 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0090Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
48Tổ sản xuất chè VietGAP thôn Chàng, Cào, Kim xã Tiên Kiều năm 2017December 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0089Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
49Tổ sản xuất chè VietGAP năm 2017 xã Vô ĐiếmDecember 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0088Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
50Tổ sản xuất Chè VietGAP thị trấn Vĩnh Tuy năm 2017December 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0087Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
51Tổ sản xuất Chè VietGAP thị trấn Việt Quang năm 2017December 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0086Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
52Tổ sản xuất chè VietGAP xã Đồng Tâm năm 2017December 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0085Hà GiangChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
53Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Nghi LâmDecember 25, 2017December 24, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0012Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
54Hợp tác xã nông nghiệp Diễn PhongDecember 23, 2017December 22, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0011Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
55Hợp tác xã sản xuất nuôi trồng dịch vụ Thuận PhátDecember 23, 2017December 22, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0010Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
56Hợp tác xã nông nghiệp Tiên CườngDecember 23, 2017December 22, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0011Hải PhòngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
57Tổ sản xuất rau gia vị Diễn TháiDecember 23, 2017December 22, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0009Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
58Hợp Tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp 19/5 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An December 23, 2017December 22, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0008Nghệ AnQủaQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
59Hội nông dân xã Quỳnh MinhDecember 22, 2017December 23, 2018VietGAP-TT-13-07-40-0005Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
60Hội nông dân xã Quỳnh BảngDecember 22, 2017December 22, 2018VietGAP-TT-13-07-40-0004Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
61Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Quảng ÍchDecember 19, 2017December 18, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0010Hải PhòngRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
62Công ty TNHH Thuận Tâm ThànhJanuary 27, 2015December 17, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0002Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
63Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Bản Áng 1December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0036Sơn LaRau, quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
64Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Bãi Sậy – Mộc ChâuDecember 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0035Sơn LaRau, quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
65Hợp tác xã sản xuất Kinh doanh-Dịch vụ nông nghiệp Hợp ThànhDecember 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0009Hải PhòngRau, quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
66Tổ sản xuất cam VietGAP xã Việt Hồng năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0084Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
67Tổ sản xuất cam VietGAP xã Đồng Tâm năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0083Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
68Tổ sản xuất cam VietGAP xã Vĩnh Phúc tổ 2 năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0082Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
69Tổ sản xuất cam VietGAP xã Vĩnh Phúc tổ 1 năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0081Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
70Tổ sản xuất cam VietGAP thôn Thọ QuangDecember 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0080Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
71Tổ sản xuất cam VietGAP số 4 xã Tân Trịnh năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0079Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
72Tổ sản xuất cam VietGAP số 3 xã Tân Trịnh năm 2017December 14, 2017December 13, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0078Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
73Hợp tác xã sản xuất cam VietGAP xã Vĩnh HảoDecember 13, 2017December 12, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0077Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
74Tổ sản xuất Cam VietGAP Thôn Giàn Hạ, thôn Cào xã Tiên Kiều năm 2017December 13, 2017December 12, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0076Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
75Tổ sản xuất cam VietGAP xã Tiên Kiều năm 2017December 13, 2017December 12, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0075Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
76Tổ sản xuất cam VietGAP thị trấn Việt Quang năm 2017December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0074Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
77Tổ sản xuất cam VietGAP Sơn Đông 2 năm 2017December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0073Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
78Tổ sản xuất cam VietGAP Sơn Nam 2 năm 2017December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0072Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
79Tổ sản xuất cam VietGAP Thôn Buông 2 năm 2017December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0071Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
80Tổ sản xuất cam VietGAP Sơn Thành 2 năm 2017December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0070Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
81Tổ sản xuất Cam VietGAP thôn Buông xã Tiên Yên năm 2017 December 12, 2017December 11, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0069Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
82HTX kiểu mới Phù CừDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0012Hưng YênRau quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
83Tổ sản xuất cam VietGAP Xuân Khu IIDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0068Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
84Tổ sản xuất cam VietGAP Thành Mới IIDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0067Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
85Tổ sản xuất cam VietGAP thôn ThượngDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0066Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
86Tổ sản xuất cam VietGAP Nam Vĩ ThượngDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0065Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
87Tổ sản xuất Cam VietGAP Bắc Vĩ Thượng December 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0064Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
88Tổ sản xuất Cam An Toàn xã Việt LâmDecember 11, 2017December 10, 2019VietGAP-TT-13-07-02-0063Hà GiangQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
89Hợp tác xã nông trang Vạn YênDecember 8, 2017December 7, 2019VietGAP-TT-13-07-22-0005Quảng NinhQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
90Hợp tác xã nông nghiệp Đại ThắngNovember 29, 2017November 28, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0008Hải PhòngLúaQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
91Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5November 17, 2017November 16, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0034Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
92Hợp Tác Xã Toàn ThắngNovember 15, 2017November 14, 2019VietGAP-TT-13-07-06-0002Bắc KạnQủaQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
93Hợp tác xã nông nghiệp Đại ThắngNovember 14, 2017November 13, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0008Hải PhòngLúaQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
94Hợp Tác xã Minh SángNovember 10, 2017November 9, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0007Nghệ AnChèQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
95Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Yên BáiNovember 6, 2017November 5, 2019VietGAP-TT-13-07-15-0003Yên BáiRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
96Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp Tâm NguyênNovember 5, 2017December 1, 2018VietGAP-TT-13-07-40-0003Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
97Công ty TNHH thực phẩm xanh Kỳ Duyên Việt NamNovember 1, 2017October 31, 2019VietGAP-TT-13-07-31-0007Hải PhòngLúaQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
98Công ty CP Đầu tư An HòaOctober 31, 2017October 30, 2019VietGAP-TT-13-07-01-0001Hà NộiRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
99Công ty CP Đầu tư An HòaOctober 31, 2017October 30, 2019VietGAP-TT-13-07-01-0001Hà NộiRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
100Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cam xã Quảng ChâuOctober 30, 2017October 29, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0011Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
101Hợp tác xã sản xuất rau quả và
dịch vụ thương mại xã Đồng Thanh
October 27, 2017October 26, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0010Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
102Hợp tác xã rau sạch và thương mại Phú ThịnhOctober 27, 2017May 23, 2018VietGAP-TT-13-07-33-0005Hưng YênRau, quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
103HTX sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Liên KhêOctober 18, 2017October 17, 2019VietGAP-13-07-31-0006Hải PhòngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
104Cty CP khai thác khoáng sản thiên thuận tường Quảng NinhOctober 12, 2017October 11, 2019VietGAP-13-07-22-0004Quảng NinhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
105Công ty cổ phần sản xuất chế biến thực phẩm sạch Lương TàiOctober 12, 2017October 11, 2019VietGAP-TT-13-07-27-0007Bắc NinhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
106Công ty cổ phần rau, củ, quả Nhật ViệtOctober 2, 2017October 23, 2018VietGAP-TT-13-07-33-0006Hưng YênRau, quảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
107Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thanh SơnSeptember 13, 2017August 21, 2018VietGAP-TT-13-07-14-0012Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
108Công ty Cổ phần Cao NguyênSeptember 11, 2017September 10, 2018VietGAP-TT-13-07-14-0033Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
109Nhóm sản xuất na an toàn thị trấn Chi LăngAugust 31, 2017August 23, 2018VietGAP-TT-13-07-20-0002Lạng SơnQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
110Cơ sở Nguyễn Đức LậpAugust 28, 2017August 15, 2018VietGAP-TT-13-07-27-0005Bắc NinhRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
111Hợp tác xã Tân PhongAugust 24, 2017August 23, 2019VietGAP-TT-13-07-06-0001Bắc KạnQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
112Hợp tác xã nhãn Miền ThiếtAugust 23, 2017August 22, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0009Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
113Hợp tác xã hoa quả Tiên CangAugust 22, 2017August 21, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0032Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
114Hợp tác xã Duy TuấnAugust 22, 2017August 21, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0031Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
115Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo MinhAugust 22, 2017August 21, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0030Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
116Hợp tác xã Phúc VinhAugust 22, 2017August 21, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0029Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
117Hợp tác xã nông nghiệp Hưng LộcAugust 22, 2017August 21, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0028Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
118Công ty Cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ caoAugust 18, 2017August 17, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0027Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
119Hợp tác xã nông nghiệp Tiến ThànhAugust 18, 2017August 17, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0026Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
120Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng TàuAugust 18, 2017August 17, 2019VietGAP-TT-13-07-40-0006Nghệ AnRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
121Tổ hợp tác sản xuất và nâng cao chất lượng nhãn chín muộn Miền ThiếtAugust 15, 2017November 19, 2017VietGAP-TT-13-07-33-0004Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
122Hợp tác xã nông nghiệp TK3 xã Nà MườngAugust 9, 2017July 8, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0025Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
123Hợp tác xã nông sản Mộc ChâuAugust 9, 2017August 8, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0024Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
124Hợp tác xã Ngọc LanAugust 7, 2017August 8, 2018VietGAP-TT-13-07-14-0011Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
125Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Hồng NamAugust 4, 2017August 3, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0008Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
126Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ ChâuAugust 4, 2017August 3, 2019VietGAP-TT-13-07-33-0007Hưng YênQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
127Hợp tác xã nông nghiệp Dũng TiếnJuly 28, 2017July 27, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0023Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
128Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải Tân LậpJuly 28, 2017July 27, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0022Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
129Hợp tác xã rau an toàn An Tâm Mộc ChâuJuly 26, 2017July 25, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0021Sơn LaRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
130Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc HoàngJuly 18, 2017July 17, 2018VietGAP-TT- 13-07-14-0010Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
131Hợp tác xã chanh leo Mộc ChâuJuly 14, 2017July 13, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0020Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
132Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Bình ĐịnhJune 21, 2017July 17, 2018VietGAP-TT-13-07-34-0002Thái BìnhLúaQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
133Công ty TNHH Hưng CúcJune 21, 2017July 17, 2018VietGAP-TT-13-07-34-0001Thái BìnhLúaQuy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
134Hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Khang ThịnhJune 21, 2017June 20, 2019VietGAP-TT-13-07-24-0007Bắc GiangRauQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
135Hợp tác xã Hương XoàiJune 19, 2017June 18, 2019VietGAP-TT-13-07-14-0019Sơn LaQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
136Nhóm sản xuất số 5 - Thanh XáJune 15, 2017June 14, 2019VietGAP-TT-13-07-30-0028Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
137Nhóm sản xuất số 6 - Thanh ThủyJune 15, 2017June 22, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0023Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
138Nhóm sản xuất số 2 - Thanh KhêJune 15, 2017June 14, 2019VietGAP-TT-13-07-30-0014Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
139Nhóm sản xuất số 1 - Thanh KhêJune 15, 2017June 14, 2019VietGAP-TT-13-07-30-0013Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
140Nhóm sản xuất số 3 - Thanh ThủyJune 15, 2017June 22, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0004Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
141Nhóm sản xuất số 2 - Thanh ThủyJune 15, 2017June 22, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0003Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
142Nhóm sản xuất số 1 - Thanh ThủyJune 15, 2017June 22, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0002Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
143Nhóm sản xuất số 2 - Thanh BínhMay 29, 2017June 7, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0019Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
144Nhóm sản xuất số 1 - Thanh BínhMay 29, 2017June 7, 2018VietGAP-TT-13-07-30-0018Hải DươngQuảQuy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
January 1, 1970January 1, 1970

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *