Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Các Phụ lục

Phụ lục IX. Danh mục thị trường có yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Phụ lục X. Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra sản phẩm sản xuất từ cơ sở  trong danh sách ưu tiên

Phụ lục XI. Quy định cách ghi số chứng thư và Thông báo không đạt

Phụ lục XII. Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Phụ lục XIII. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Phụ lục XIV. Bảng kê chi tiết lô hàng thủy sản xuất khẩu

Phụ lục XV. Trình tự, thủ tục kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng

Phu lục XVI. Thông báo lô hàng không đạt

Phụ lục XVII. Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *